Gấu bông màu xanh – thú nhồi bông màu xanh đẹp, nhồi gòn trắng 100%

195,000
35cm
-9%
215,000 195,000
215,000 195,000
35cm
230,000
40cm
330,000
50cm
195,000
30cm
-11%
180,000 160,000
35cm
870,0001,145,000
1m2 1m5
-11%
410,000945,000
410,000945,000
1m2 1m4 90cm
225,000
35cm
295,000
40cm
-4%
250,000 240,000
45cm
-10%
245,000430,000
245,000430,000
1m 60cm 80cm
225,000
35cm
-7%
205,000 190,000
205,000 190,000
30cm
-10%
210,000 190,000
210,000 190,000
30cm
270,000
45cm
-5%
185,000 175,000
185,000 175,000
25cm
225,000
35cm
Được xếp hạng 4.00 5 sao
245,000
245,000
40cm
Được xếp hạng 5.00 5 sao
165,000
165,000
40cm
Được xếp hạng 3.00 5 sao
240,000
240,000
45cm
250,000
250,000
45cm
-11%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
180,000 160,000
180,000 160,000
45cm
335,000390,000
335,000390,000
45cm 50cm
-4%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
220,000440,000
220,000440,000
40cm 50cm 80cm
-7%
210,000290,000
210,000290,000
30cm 45cm
-8%
180,000 165,000
180,000 165,000
45cm
-10%
240,000 215,000
240,000 215,000
40cm
210,000
40cm

Gấu bông màu xanh là bộ sưu tập những bé gấu bông màu xanh lục, xanh lam, xanh lá, xanh đậm, xanh nhạt. Những bé gấu xanh mang sự nhẹ nhàng gần gũi và êm ái